Selamat Datang di Rumah Aiyra

Thursday, 4 May 2017

Daftar Nama-nama Surah & Jumlah Ayat dalam Al-Quran 
Daftar Nama-nama Surah & Jumlah Ayat dalam Al-Qur'an
 


NO SURAH
NAMA SURAH
JUMLAH AYAT
001
  Surat Al-Fatihah 
7
002
  Surat Al-Baqarah
286
003
  Surah Al-i'Imran
200
004
  Surah An-Nisaa
176
005
  Surat Al-Maidah
120
006
  Surat Al-An'am
165
007
  Surat Al-A'raf
206
008
  Surat Al-Anfal
75
009
  Surah At-Tauba
129
010
  Surah Yunus
109
011
  Surah Hud
123
012
  Surah Yusuf
111
013
  Surah Ar-Ra'd
43
014
  Surah Ibrahim
52
015
  Surat Al-Hijr
99
016
  Surah An-Nahl
128
017
  Surat Al-Isra
111
018
  Surat Al-Kahfi
110
019
  Surah Maryam
98
020
  Surah Ta-ha
135
021
  Surat Al-Anbiyaa
112
022
  Surat Al-Hajj
78
023
  Surat Al-Muminun
118
024
  Surah An-Nur
64
025
  Surat Al-Furqan
77
026
  Surah Ash-Shu'araa
227
027
  Surat An-Naml
93
028
  Surat Al-Qashash
88
029
  Surah Al-Ankabut
69
030
  Surah Ar-Rum
60
031
  Surat Luqman
34
032
  Surah As-Sajdah
30
033
  Surat Al-Ahzab
73
034
  Surah Saba
54
035
  Surah Faathir
45
036
  Surat Ya-Sin
83
037
  Surah  Ash-Shaffat
182
038
  Surah Sad
88
039
  Surah Az-Zumar
75
040
  Surat Al-Mu'min
85
041
  Surah Ha-Mim
54
042
  Surah Ash-Shura
53
043
  Surah Az-Zukhruf
89
044
  Surat Ad-Dukhan
59
045
  Surat Al-Jathiya
37
046
  Surat Al-Ahqaf
35
047
  Surah Muhammad
38
048
  Surah Al-Fat-h
29
049
  Surah Al-Hujurat
18
050
  Surah Qaaf
45
051
  Surah Az-Zariyat
60
052
  Surah At-Tur
49
053
  Surat An-Najm
62
054
  Surat Al-Qamar
55
055
  Surah Ar-Rahman
78
056
  Surat Al-Waaqi'ah
96
057
  Surat Al-Hadid
29
058
  Surat Al-Mujadila
22
059
  Surat Al-Hasyr
24
060
  Surat Al-Mumtahana
13
061
  Surah As-Shaff
14
062
  Surat Al-jumu'ah
11
063
  Surat Al-munafik
11
064
  Surah At-Tagabun
18
065
  Surah At-talaq
12
066
  Surah At-Tahrim
12
067
  Surat Al-Mulk
30
068
  Surat Al-Qalam
52
069
  Surat Al-aqqa
52
070
  Surat Al-Ma'arij
44
071
  Surah Nuh
28
072
  Surat Al-Jinn
28
073
  Surah Al-Muzzammil
20
074
  Surah Al-Muddathth
56
075
  Surat Al-Qiyamat
40
076
  Surah Ad-Dahr
31
077
  Surat Al-Mursalat
  LIHAT
50
078
  Surah An-Nabaa
40
079
  Surah An-Nazi'at
46
080
  Surat Abasa
42
081
  Surah At-Takwir
29
082
  Surat Al-Infitar
19
083
  Surah Al-Mutaffife
36
084
  Surat Al-Inshiqaq
25
085
  Surat Al-Buruj
22
086
  Surah At-Tariq
17
087
  Surat Al-A'la
19
088
  Surat Al-Gashiya
26
089
  Surat Al-Fajr
30
090
  Surat Al-Balad
20
091
  Surah Ash-Shams
15
092
  Surat Al-Lail
21
093
  Surah Adz-Dhuha
11
094
  Surat Al-Syarh
8
095
  Surah At-Tin
8
096
  Surat Al-Alaq
19
097
  Surat Al-Qadr
5
098
  Surah Al-Baiyina
8
099
  Surat Al-Zalzalah
8
100
  Surat Al-Adiyat
11
101
  Surat Al-Qari'a
11
102
  Surah At-Takathur
8
103
  Surat Al-Asr
3
104
  Surat Al-Humaza
9
105
  Surat Al-Fil
5
106
  Surah Quraish
4
107
  Surat Al-Ma'un
7
108
  Surat Al-Kautsar
3
109
  Surat Al-Kafirun
6
110
  Surat An-Nashr
3
111
  Surat Al-Lahab
5
112
  Surat Al-Ikhlas
4
113
  Surah Al-Falaq
5
114
  Surah Al-Nas
6
T O T AL
6236
 

No comments:

Post a Comment

Jangan Lupa "Post a Comment" dengan memberi saran, kritikan yang dapat membangun perbaikan content isi Blog Rumah Aiyra . Terima Kasih

Subscribe

Ikuti Perkembangan Rumah Aiyra